Начало Изпращане на e-mail Контакти
ОДИТ
Финансов одит
Управленски одит
Маркетингов одит
Вътрешен одит
вътрешен одит
одит на качеството
одит на Инфорационните системи
секюрити одит
документален одит
Енергиен одит
Одит на чивешките ресурси

Осъществени проекти >>
СЧЕТОВОДСТВО
Счетоводно консултиране
Текуща обработка на счетоводна информация
Преосчетоводяване на счетоводна информация
Годишно счетоводно приключване
Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации
Преминаване от НСС към МСС
Социално и здравно осигуряване
Обучение по техника и технология на счетоводно отчитане
Физическо инвентаризиране и съгласуване на активи
Предоставяне на временен персонал: счетоводители и офис мениджъри

Осъществени проекти >>
ДАНЪЦИ
Данъчно консултиране
Данъчно оптимиране
текущо
годишно
Данъчни експертизи
Данъчна защита
възражения
жалби

Осъществени проекти >>
ФИНАНСИ
Корпоративни финанси
Финансово консултиране
Финансово-правен анализ
Финансов анализ и оценка на инвестиции
Анализ на бъдещето на фирмата във връзка с емитиране на акции и други ценни книги<
Финансово оздравяване на фирми
Финансов контролинг
Финансови експертизи
Капиталово бюджетиране
Бизнекомбинации с предприятия
Лични финанси
Персонално финансово консултиране
Гаранции и оптимиране на финансите на частни клиенти
Семейно финансово планиране

Осъществени проекти >>
ПРАВО
Правно консултиране
Правно осигуряване на фирмената дейност и собственост
Правно осигуряване на предприемаческата дейност и личната собственост
Правен анализ
Изготвяне на договори и договорен контрол
Съдействие при сключване на търговски сделки
Арбитраж
по междуфирмени взаимоотношения
по междусътруднически взаимоотношения
по междуакционерни взаимоотношения
по междусъдружнически взаимоотношения
по взаимоотношения "собственик - мениджър"
по взаимоотношения "кредитор - длъжник"
Преобразуване на търговски дружества: сливане, вливане, разделяне, отделяне
Консултиране на чуждестранни инвеститори при започване на бизнес в българия

Осъществени проекти >>
БИЗНЕС
Бизнес консултиране
Бизнес оценяване
на цяло предприятие
на дружествен дял
на физическа стойност на акции
на машини и съоръжения
на недвижими имоти
на интелектуална собственост
Стратегически ресурсен анализ на бизнеса
Управление на риска
Управление на предприятия в криза
Управление на предприятия в ликвидация
Управление на предприятия в процедура по несъстоятелност с цел избягване на ликвидация
Организационно преструктуриране на дейността
Бизнес проекти
бизнес планове за развитие за определен период от време
инвестиционни проекти
проекти за стабилизиране и развитие
проекти по програми на ЕС
Издателска и рекламна дейност

Осъществени проекти >>
Ако се нуждаете от консултация по посочените услуги, се обърнете към Онлайн бизнесхелп
Послание на седмицата
Copyright © - Businesshelp- All rights reservedCreated and Powered by Activ-Soft
report.bg Бизнес практика