Начало Изпращане на e-mail Контакти
Продукт от категория Счетоводство
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ – автоматизиран електронен вариант

В желанието си да Ви улесни, екипът на АКТИВ® разработи автоматизиран „Финансово-счетоводен анализ”, за генерирането на който е достатъчно да бъдат попълнени формите на годишния финансов отчет.

Описание
Продуктът съдържа 9 основни анализа, включващи таблици, графики и текстове, както и приложения с общ обем 58 страници:
> Анализ на активите и значими показатели, свързани с тях;
> Анализ на капитала и пасивите и значими показатели, свързани с тях;
> Анализ на приходите и разходите;
> Анализ на паричните потоци;
> Анализ на ликвидността;
> Анализ на платежоспособността;
> Анализ на рентабилността;
> Анализ на дивидентната политика;
> Оценка на риска от финансова
несъстоятелност.

При разработването на електронния „Финансово-счетоводен анализ” е използвана методологията, публикувана в книгата „Финансово-счетоводен анализ” с автор – доц. д-р Надя Костова, издадена през 2010 г. от „Актив-К” ООД.

Варианти
Финансово-счетоводен анализ на база годишни финансови отчети по:
> НСФОМСП – Вариант 1;
> МФСО – Вариант 2.
Цена
240 лв.с ДДС
Начин на плащане
Цената може да заплатите на касата на АКТИВ ООД или по банков път: ТБ “Алианц България” - гр. Варна, код BUINBGSF, IBAN: BG33BUIN70061025764116
Контакти
тел: 052/ 660 700, факс: 052/ 660 730, e-mail:bh@businesshelp.bg
Разработил
Актив-К ООД
Послание на седмицата
Copyright © - Businesshelp- All rights reservedCreated and Powered by Activ-Soft
report.bg Бизнес практика