Начало Изпращане на e-mail Контакти
Продукт от категория Одит
О.К. ЗА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ

Съгласно последните промени в Закона за независимия финансов одит в сила от 29 юли 2008 г. е въведено задължително изискване към предприятията извършващи дейност от обществен интерес да създадат одитен комитет. Това изискване е насочено към следните предприятия: публични дружества и емитенти на ценни книжа в страната; кредитни институции; застрахователи, презастрахователи, здравноосигурителни и пенсионно осигурителни дружества; търговски дружества, които произвеждат, пренасят и продават електрическа енергия и топлоенергия; търговски дружества, които внасят, пренасят, разпределят и транзитират природен газ; търговски дружества, които предоставят водоснабдителни, канализационни и телекомуникационни услугии; „Български държавни железници” ЕАД и дъщерните му предприятия.

Извън законовия регламент, създаването на одитни комитети е целесъобразно за всички предприятия подлежащи на независим финансов одит, като това би довело до изграждане на вътрешни контролна системи на едно по-високо ниво със съответните ползи за собственици, инвеститори и общество.

Описание
Писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети.
Цена
150.00 лв.(без ДДС)
Начин на плащане
Цената може да заплатите на касата на АКТИВ-К ООД или по банков път: ТБ “Алианц България” - гр. Варна, IBAN: BG98BUIN70061025764013, BIC: BUINBGSF
Контакти
тел: 052/ 660 722, факс: 052/ 660 731, e-mail:bh@businesshelp.bg
Разработил
Актив-К ООД
Послание на седмицата
Copyright © - Businesshelp- All rights reservedCreated and Powered by Activ-Soft
report.bg Бизнес практика