Начало Изпращане на e-mail Контакти
Учебник по Финансово-счетоводен анализ
Учебник по Финансово-счетоводен анализ, автор: доц. д-р Надя Костова

Представата на автора е трудът да допринесе за умението да се анализират най-значимите обекти като: активи, пасиви, собствен капитал, разходи, приходи, финансов резултат и парични потоци.

Стъпвайки на позицията, че анализът на коефициентите е изключително важна част от финансовия анализ, но същевременно, че той е подвластен на редица ограничения и недостатъци се обследват такива важни показатели като тези за ликвидност, платежоспособност, рентабилност, ефективност и дивидентна политика.

Описание
Продуктът включва:
Характеристика на финансово-счетоводния анализ;
Годишните финансови отчети и доклади за дейността като информационна база за финансово-счетоводен анализ;
Методология на финансово-счетоводния анализ;
Общ анализ на финансовото състояние на предприятието на база финансовите отчети;
Анализ на коефициентите;
Приложни аспекти на финансово-счетоводния анализ.
Цена
25.00 лв.(в цената не са включени разходи за доставка)
Съдържание и въведение на учебника
Съдържание и въведение на учебника Изтегли
Начин на плащане
Цената може да заплатите на касата на АКТИВ-К ООД или по банков път: ТБ “Алианц България” - гр. Варна, IBAN: BG98BUIN70061025764013, BIC: BUINBGSF
Контакти
тел: 052/ 660 700, факс: 052/ 660 730, e-mail:bh@businesshelp.bg
Разработил
Актив-К ООД
Послание на седмицата
Copyright © - Businesshelp- All rights reservedCreated and Powered by Activ-Soft
report.bg Бизнес практика