Начало Изпращане на e-mail Контакти
ЗА НАС
Принадлежност
БИЗНЕС ПРАКТИКА АКТИВ ООД е част от група АКТИВ®, която е водеща българска марка за независими одиторски и интегрирани консултантски услуги.
Интегрирани решения от Актив
История
Дружеството е създадено и оперира активно на българския пазар от 1997 г. като „Актив – К“ ООД. През тези години успешно си e изградило едно имe, което е символ на принципност, почтенност и коректност в бизнеса. На 27.06.2012г. е извършена промяна наименованието на „Бизнес Практика Актив“ ООД
Основна дейност
Основните направления на дейността са:
Бизнес проекти
Бизнес консултиране
Одит – управленски, вътрешен, маркетингов, социален
Издателска дейност

Дейността на дружеството се разпростира на територията на Варненски, Добрички, Шуменски и Софийски региони.

Водещи специалисти

СИМЕОН СИМОВ (съдружник и управител) - инженер-химик, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас, специализант по икономика към ИУ - Варна и към Делауърския Университет - САЩ, магистър по управление, притежаващ лиценз за бизнес-оценител на цели предприятия (№4282 20.10.1995г.). Специализира в сферата на управленския одит. Практически опит като мениджър на завод за торове, Двореца на Културата и Спорта - гр.Варна, "Търговски дом" АД - гр.Варна.

МИХАЕЛА ХАРАЛАНОВА (съдружник и управител) - магистър-инженер, специалност "Електронна техника и микроелектроника", втора специалност "Маркетинг и реклама", специализация по управление във "Висша школа по мениджмънт" към Икономически университет – Варна. Вътрешен одитор по системите на качеството ISO 9000. Притежава сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект.

За ефективното и качествено обслужване на своите партньори БИЗНЕС ПРАКТИКА АКТИВ разполага с екип от висококвалифицирани специалисти в сферата на финансите, правото, мениджмънта и икономиката.

Цел
От момента на своето основаване до сега БИЗНЕС ПРАКТИКА АКТИВ си поставя за цел внимателно да следи и анализира неизменно нарастващите изисквания на своите клиенти и да предоставя комплексни високоефективни бизнес решения.
Мисия
БИЗНЕС ПРАКТИКА АКТИВ следва една мисия и тя е да предоставя качествени консултантски решения и да добавя реална търговска стойност към бизнеса на своите партньори.
Ангажименти
Основните фирмени ангажименти на БИЗНЕС ПРАКТИКА АКТИВ са:
постигането на измерими и значими резултати за нашите партньори
добавянето на реална търговска стойност към бизнеса на нашите партньори
предоставяне на качествени високоефективни бизнес решения

Силните страни, които БИЗНЕС ПРАКТИКА АКТИВ притежава са: ангажираност и талант, допълнени с високи стандарти на работа и утвърден професионализъм.

Принципи
Партньорството с нашите клиенти е подчинено на следните принципи:
Клиентът трябва да получи качествено и адекватно обслужване
Клиентът трябва да има доверие в компетентността и професионализма на консултанта
Клиентът трябва да е убеден, че консултинга е част от стратегията му за успещно развитие на бизнеса
Очарованието и респектът към клиента са неизменна част от позитивните и ползотворни бизнес взаимоотношения
Мрежа
От началото на 2009 г. БИЗНЕС ПРАКТИКА АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN) - мултидисциплинарна мрежа от независими одиторски, счетоводни, правни фирми и такива за данъчно, управленско и финансово консултиране. Членовете на ANN са компании, които работят независимо, но имат една обща цел – да усъвършенстват своя опит в полза на клиентите. Мрежата е посветена на предоставянето на професионални услуги с високо качество, чрез консолидиране на национален експертен и творчески потенциал.

Послание на седмицата
Copyright © - Businesshelp- All rights reservedCreated and Powered by Activ-Soft
report.bg Бизнес практика