Начало Изпращане на e-mail Контакти
ОДИТ
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
СЧЕТОВОДСТВО
Писмена разработка на семинар за Годишно приключване на финансовата 2010 г.
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
Форми на Годишен финансов отчет в електронен вариант
Форми на Годишен финансов отчет в електронен вариант на английски език
Оповестяване на счетоводната политика - адаптируема разработка на електронен носител
Пълен комплект на годишен финансов отчет съобразен с всички промени в нормативната уредба
Годишен доклад за дейността - примерна разработка, съдържаща изискваните основни положения
Годишен доклад за дейността - индивидуална разработка при наличие на базова информация, предоставена от предприятието – потребител (кабинетен подход)
Годишен доклад за дейността - индивидуална разработка с посещение на място в предприятието – потребител
ДАНЪЦИ
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
ФИНАНСИ
Учебник по Финансово-счетоводен анализ, автор: доц. д-р Надя Костова
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
ПРАВО
БИЗНЕС
Класация Актив 2011(2010)® - 5 000 фирми от България /на електронен носител/
Ако не намирате продукта, от който се нуждаете, може да се обърнете към Онлайн бизнесхелп
Послание на седмицата
Copyright © - Businesshelp- All rights reservedCreated and Powered by Activ-Soft
report.bg Бизнес практика